Rozmery tenisového kurtu

Rozmery tenisového kurtu.

Výška siete musí byť uprostred 0,914 m.

Ak je použitá sieť pre dvojhru na zápasy v dvojhre, stredy stĺpikov musia byť na každej strane vzdialené
0,914 m od čiary ohraničujúcej dvorec pre dvojhru. Ak je použitá sieť pre štvorhru, tak táto musí byť
podopretá vo výške 1,07 cm dvomi tyčkami pre dvojhru, ktorých stredy musia byť na každej strane
vzdialené 0,914 m od čiary ohraničujúcej dvorec pre dvojhru.